Välkommen som medarbetare i Folktandvården

Att inte bli en i mängden

Vi är drygt 300 medarbetare med en idé: att skapa god munhälsa och att vara det bästa tandvårdsalternativet i Kronoberg!

Vi finns fördelade på 19 allmäntandvårdskliniker och en specialisttandvård, som består av avdelningar för ortodonti, parodontologi, oralkirurgi, pedodonti, käk- och ansiktsröntgen, protetik, bettfysiologi och sjukhustandvård i Växjö. Dessutom finns en sjukhustandvårdsklinik i Ljungby. Vi har också ett kansli som består av ett tiotal personer som arbetar med administrativa frågor samt en tandvårdsbuss.

Vår organisation är inte gigantisk, snarare tvärtom. Därför kan du räkna med att bli ett bekant ansikte i organisationen, du får möjlighet att påverka och en känsla av att bli sedd. Folktandvården i Kronoberg är tillräckligt litet för att du ska kunna vara unik, men också tillräckligt stort för att ge dig chansen att utvecklas – både som människa och i din yrkesroll.

 

 

HR-samordnare

Lisen Blomdahl
Tel: 0470-58 88 65
E-post