Vad ingår i avtalet?

I Frisktandvården ingår:

  • Bastandvård som undersökning, förebyggande tandvård, lagning, kronor och rotfyllningar.
  • Operativ tanduttagning samt specialisttandvård ingår efter remiss från din tandläkare.
  • Om du får akuta besvär ingår också det i avtalet.
  • Akuttandvård hos Folktandvården i hela Sverige, om du skulle behöva.

Vad ingår inte i avtalet? 

  • Tandreglering, kosmetisk tandvård (tandblekning, tandsmycke etc.)
  • Ersättning av förlorade tänder (implantat, bryggor etc.).
  • Tandvård på grund av olycksfall ingår inte, det täcks av din olycksfallförsäkring.