Vad ingår i avtalet?

I Frisktandvården ingår bastandvård som undersökning, förebyggande tandvård, lagning, kronor och rotfyllningar.

Operativ tanduttagning samt specialisttandvård ingår efter remiss från din tandläkare.

Om du får akuta besvär ingår också det i avtalet.

Akuttandvård kan du få hos Folktandvården i hela Sverige, om du skulle behöva.

I Frisktandvården ingår inte tandreglering, kosmetisk tandvård (tandblekning, tandsmycke etc.)

eller ersättning av förlorade tänder (implantat, bryggor etc.).

Tandvård pga. olycksfall ingår inte, det täcks av din olycksfallförsäkring.