Tandvård vid funktionsnedsättning och sjukdom

 

Tandvård om man har en funktionsnedsättning

Vid vissa funktionsnedsättningar behöver man mer tandvård än andra. Tandvården kostar då som sjukvård. Läs mer om vem som har rätt till tandvårdsstödet och hur man ansöker om stödet på 1177 Vårdguiden.

Klicka här

 

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Har man ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan man ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Hjälpen består av två delar, dels en kostnadsfri enklare undersökning där man bor för bedömning av munhälsan samt råd och anvisningar om hur man bäst sköter tänderna, dels nödvändig tandvård till samma avgift som sjukvård.

Läs mer om vad som gäller, vad man har rätt till och hur man får hjälp på 1177 Vårdguiden.

Klicka här

 

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Vid ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär kan viss tandvård ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Läs mer om tandvårdsstödet och vid vilka sjukdomar och tillstånd som stödet omfattar på 1177 Vårdguiden.

Klicka här