Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Inom Folktandvården kan du lämna klagomål på flera sätt.

Vänd dig i första hand till klinikchefen på den klinik eller avdelning som du har synpunkter på eller är missnöjd med. I nästa steg kan du vända dig till Folktandvårdens chef Annika Kahlmeter.

Länk till Folktandvårdens kansli: http://folktandvarden.wm3.se/folktandvardens-kansli

 

Patientnämnden

Du kan också lämna dina synpunkter till Patientnämnden. Patientnämnden ska bidra till hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I nämnden sitter politiker men det är tjänstemän som handlägger klagomålen. Nämndens politiker och tjänstemän har tystnadsplikt.

Läs mer på 1177 om hur du kontaktar Patientnämnden i Region Kronoberg.

 

IVO - inspektionen för vård och omsorg

Till IVO kan man anmäla om man råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården.

Läs mer om Patientnämnden och IVO på 1177 Vårdguiden.