Sommarjobb inom Folktandvården

Bli en av oss, om så bara för en sommar…

Varje sommar tar vi emot ungefär femton studenter som läser någon form av odontologisk utbildning. Under sommaren får man göra så mycket praktiskt arbete som man klarar av med hänsyn tagen till hur långt man har kommit i sin utbildning. Man får vara med vid olika behandlingar och får också möjlighet att se hur vi arbetar inom Folktandvården i Kronoberg.

Har man klarat av tandläkarutbildningen till och med termin nio kan man arbeta som tandläkare med tillfällig legitimation.

…för att sedan bli en av oss på riktigt

Att flytta till en ny ort innebär att en hel del praktiska saker måste ordnas. Vi samarbetar med Medak, en ekonomisk förening som hjälper till i samband med nyinflyttningar till länet. Medak kan främst hjälpa till med tips om boende men också hjälpa medflyttare att fila på sitt personliga brev eller sin meritförteckning för att kunna söka ett arbete i regionen.