Sommarjobb inom Folktandvården

Bli en av oss, om så bara för en sommar…

Varje sommar tar vi emot ungefär femton studenter som läser någon form av odontologisk utbildning. Under sommaren får du göra så mycket praktiskt arbete som du klarar av med hänsyn tagen till hur långt du har kommit i din utbildning. Du får vara med vid olika behandlingar och får också möjlighet att se hur vi arbetar inom Folktandvården i Kronoberg.

Har du klarat av tandläkarutbildningen till och med termin nio kan man arbeta som tandläkare med tillfällig legitimation.