Prisinformation

Du behandlas utifrån din munhälsa och dina behov. Du ska känna dig trygg med vår prissättning och den information du får.

En undersökning i allmäntandvården kostar mellan 600 och 970 kronor hos tandhygienist eller tandläkare, beroende på din munhälsa. Baserat på dina behov och vad undersökningen visar kan kompletterande åtgärder tillkomma. Till exempel fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder eller noggrannare undersökning av ett specifikt besvär. Det är därför svårt att på förhand ange exakt vad ditt besök kommer att kosta. Kompletterande åtgärder sker i samråd mellan dig och behandlaren.

Folktandvården i Region Kronoberg följer prislista fastslagen av Regionfullmäktige.

Prislista allmän- och specialisttandvård »
 

Frisktandvård

Folktandvården är unika med Frisktandvård, tandvård till fast pris, där du utifrån din tandhälsa betalar en avgift varje månad. Du blir kallad till oss regelbundet och de flesta åtgärder, såsom akutbesök och rotfyllning, ingår. LÄNK till Frisktandvården.

 

Akutbesök under helger

Under helger tillkommer ett extra helgjourtillägg på den akuta undersökning / behandling av dina tänder. Helgjourtillägget är mellan 200 och 600 kronor.

 

Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Alla från 22 år och uppåt omfattas av ett statligt tandvårdsstöd.

Det statliga tandvårdsstödet består av två delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd för tandvård 

Läs mer om allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden. Läs mer här.

På Försäkringskassans webbplats finns också information om allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Läs mer här.

 

Särskilt tandvårdsbidrag

Om man har en sjukdom som påverkar tänderna och gör att man har behov av förebyggande tandvård kan man ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Särskilt tandvårdsbidrag betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om vilka sjukdomar det gäller och hur man gör för att få särskilt tandvårdsbidrag på 1177 Vårdguiden. Läs mer här

På Försäkringskassans webbplats finns också information om det särskilda tandvårdsbidraget. Läs mer här