Introduktionsprogram

Att börja på något nytt

Vi vet att det är viktigt att få en bra start när man börjar på ett nytt arbete. Vi har därför med stor omsorg planerat vårt introduktionsprogram för nya medarbetare. Så här har vi lagt upp det:

På arbetsplatsen

Introduktion på din nya arbetsplats där du får grundläggande utbildning i vårt datajournalsystem och går igenom viktiga rutiner och praktiska frågor som är specifika för just den klinik där du ska arbeta.

Under det första året får du sedan vid ytterligare två tillfällen utbildning i våra datasystem och allmänna IT-frågor.

Gemensam dag med andra nyanställda

Alla nyanställda bjuds in till en halvdag då vi ger övergripande information om Region Kronoberg, Folktandvården, vårdhygien, personalfrågor och en utbildning i ergonomi. Dagen avslutas med en mycket uppskattad aktivitet: gemensam matlagning under ledning av professionella kockar.

Du bjuds också in till ytterligare en halvdag då du får träffa våra specialister som berättar om sin verksamhet.

Föreläsningar

Under första året bjuder vi också in alla som är nyanställda i organisationen till en föreläsningsserie. Föreläsningarna som ges har följande teman:

Patientsäkerhet, tandvårdstaxa, medicinska riktlinjer, qlik view (vårt statistikprogram) och etik i vården. Förutom matnyttig information får du också möjlighet att träffa andra nyanställda och bygga upp ett internt nätverk.

Handledarledd klinisk introduktion

För dig som är nyexaminerad utses en handledare, en kollega med gedigna kunskaper och lång erfarenhet som du alltid kan gå till för att diskutera eller be om råd. Är du nyexaminerad tandläkare avsätter din handledare på kliniken också regelbundet tid så att ni tillsammans kan gå igenom patientfall för terapiplanering eller diskutera frågor som är viktiga för dig. Hur ofta ni avsätter tid avgör ni tillsammans utifrån dina behov.

Vi tycker att det är viktigt att introduktionen blir bra och att du blir trygg i din arbetsroll.