Förmåner i Folktandvården

Att ta hand om dig och din hälsa

Att kunna erbjuda en stimulerande och säker arbetsmiljö är viktigt för oss och naturligtvis vill vi att alla som arbetar på Folktandvården ska må bra, trivas och hålla sig friska. Var och en har ett eget ansvar för sin hälsa och sitt välmående, men vi vill gärna uppmuntra till motion och friskvård.

I samband med att du börjar hos oss kommer en sjukgymnast från vår företagshälsovård ut till dig. Ni går då igenom din arbetsplats med fokus på att förhindra att du ska få belastnings- eller förslitningsbesvär av ditt arbete. Samma sjukgymnast är sedan med på vår introduktionsdag för att ge en samlad utbildning i ergonomi och påminna dig om vikten av att arbeta ergonomiskt riktigt.

Aktivitets- och massagebidrag

För att uppmuntra dig till motion och en aktiv fritid betalar vi ut ett aktivitetsbidrag på 1 200 kronor per år och ett massagebidrag på 3 000 kronor per år.

Att flyttar kostar ju också en del. Vi ger därför ett bidrag på 5 000 kronor till alla som flyttar från ett annat län till Kronoberg för att börja arbeta hos oss.

Vi bjuder också alla medarbetare på frukt varje dag!